Støttespillere og samarbeidsparter Klemetspelet 2019

Tusen takk til alle støttespillere og samarbeidsparter ved gjennomføring av Klemetspelet 2019! 

 

Arrangementet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten den betydelige støtten vi har fått – i form av offentlige eller private tilskudd eller bistand med tjenester.

Nordland fylkeskommune, Kulturrådet, Hemnes kommune og Sametinget har vært våre viktigste og største offentlige støttespillere i år som tidligere år. Nordland Teater har bidratt med viktige scenetekniske ressurser og kompetanse.

Helgeland Sparebank har vært vår samarbeidspart og hovedsponsor også denne gang.

 

Våre største Klemetambassadører og støttespillere har vært:

 • Statkraft
 • Rune Vasdal AS
 • HelgelandKraft
 • Boreal
 • IP Elektro

I tillegg har følgene sponsorer og samarbeidsparter gitt viktige bidrag:  

 • Totalbygg AS
 • Hasvo AS
 • NCP AS
 • Coop Korgen
 • ID Reklame
 • Fjeco Regnskap AS
 • Telemix
 • Nordvik Bjerka
 • Fineide Transport
 • Servicegrossistene Arne Sjule AS
 • Bjerka Maskin og Scooter AS
 • Nortura
 • Hilde Sletten Grafiske
 • Sjurbolet Blomster
 • Yamaha Bjerka Maskin og Scooter
 • Korgen Camping
 • Ts Bygg AS
 • Monter. avdeling Bjerka

Tusen takk!

-->