Seminarer

Det blir flere interessante seminarer under årets Jamtjordmartna. De finner alle sted på den gamle låven.

Inngang til seminarer er kr 100,- og betales ved inngang og i Klemetbutikken. Seminarene varer normalt ca 45 min.

 

Lørdag 20. august

 

Kl. 14.00

 

Samisk kultur, språk og historie – inn i framtida

   

Hva gjør deg til den du er? Hva er viktigst for at bli bekreftet for den du er? Og hva sier forskningen om hvordan voksne og barn best lærer språk? Velkommen til en samtale med Josefina Skerk fra Sijti Jarnge – samisk språk- og kultursenter i Hattfjelldal. Josefina forteller om spennende prosjekter og hva som må skje for å gjøre opp med historien og ta oss videre inn i ei bedre fremtid.

     

Kl. 17.30

 

I Klemets og Stor-Nilas fotspor

   

Ihjelfrosne på fjellet – om Stor-Nila, Lill-Docka og et dramtisk liv i utenforskap. Birger Ekerlid beretter.

     

 

 

Søndag 21. august

 

Kl. 11.30

 

Umesamisk i går – i dag og i morgen. Gjenreising av et språk

   

Jørn Rivojen Langseth fra Umesamisk Ressurssenter vil fortelle fra den umesamiske historien i Hemnes; slekter, reindrift, reinruter og boplasser og om umesamiske navn i området 
Harald Horgen vil orientere om arbeidet med gjenreising av et språk og en umesamisk grammatikk 

     

Kl. 14.00

 

Sopp- og nyttevekster. Hva finner vi og hvordan bruker vi dem

   

Anne Hafnor forteller om sanking av urter og hvordan vi kan lage Villmarksté.

Siv Helen Rydheim vil snakke om sopp og andre nyttevekster - og bruk av disse.

     

 

 

-->