Seminarer

Det blir mange interessante seminarer under årets Jamtjordmartna. De finner alle sted på den gamle låven som nå tas i bruk – og i samme lokaler som årets festivalkunstner, Hilde Strand. 

Inngang til seminarer er kr 100,-. Betaling skjer i Klemetbutikken nær inngangen til seminarlokalene.

 

Lørdag 24. august

 

Kl. 12.30

 

Bokslepp: Skipper-Eli og Anders-Jørn - et sant eventyr

   

Dag Brygfjell og Harald Brygfjell vil ta en gjennomgang av historien om Skipper-Eli og Anders-Jørn basert på boka. 

Litt om handel, heimbrenning, faddere, lofotfiske, bygdefar, jektefart, bergensfart, samer, en berømt karttegner og den største gården i Leirskardalen.   

     

Kl. 14.00

 

Samisk historie og sørsamiske slekter

   

Kjell Åke Lundstrøm, Dag Brygfjell og Birger Ekelid vil snakke om kontakten mellom Leirskardalen og Sverige. Hva vet vi om forholdet mellom samer og fastboende i Leirskardalen, og kontakten med Sverige? Historien bak Balskøta og Sjuranderslia i Spjeltfjelldalen. Samiske bygselsområder i Hemnes.

Sijti Jarnges daglige leder Josefina Skerk presenterer Sijti Jarnges arbeid og framtidsvisjoner.

     

Kl. 18.00

 

Orientering om Statkraft i dag – med et historisk tilbakeblikk

   

Marianne Fineide, kraftverksjef, vil orientere kort om Statkrafts arbeid og planer i dag og viser deretter NRK filmen fra 1972 om Røssågautbyggingen: 

«Kraftutbygging – bruk eller forbruk av natur»

 

Søndag 25. august

 

Kl. 14.00

 

Språkseminar i regi av Hemnes Umesamiske forum

   

Harald Horgen:  Umesamisk språk: Historie og gjenreisning

Umesamisk språk – aktuelt i våre dager?  En språkvarietet med en stolt historie. Et glimt inn i språkets dybdestruktur. Hva er revitalisering? Hvilke kilder har vi å øse av? Et større og kanskje uvant perspektiv på lokal historie. Seminaret er en invitasjon til å bli med på en halvtimes langt språkverksted. Umesamisk, - noe for meg? Vel møtt til et uhøytidelig møte med en sterkt underkommunisert del av vår lokalhistorie! 

Stig Morten Kristensen: Revitalisering av utdøende språk

Kåseri med lysbilde presentasjon og samtale, om hvorledes man innen pitesamisk område klarte å normere det pitesamiske språket. Vekt vil bli lagt på overføringsverdi til andre deler av den samiske språkfamilie. 

     

Kl. 16.00

 

Joik og helse, noen sammenhenger?

   

Soile Päivikki Hämäläinen holder på med en doktoravhandling ved UiT Norges arktiske universitet, i Tromsø.

Hun stiller spørsmål om det er mulige sammenhenger mellom joik og helse, og vil i seminaret si noen om sine funn og så langt.

     

Kl. 18.00

 

Båtbygging i Leirskardalen rundt århundreskiftet

   

Harald Brygfjell og Dag Brygfjell. Hemnes er en viktig båtbyggerkommune og spiren til de første båtbyggeriene finner vi i Leirskardalen.

Hva vet vi om båtbyggertradisjonen på gårdene i Leirskardalen?