Rollen som stor Nila 2019?

 

litt om Stor - Nila:

På svensk side levde det en «nåjd « som het Stor- Nila.  Han var gift med Lill Dokka.  De levde et myteomspunnet liv i Sverige.  Stor- Nila ble dømt i ei drapssak og fikk flere år i fengsel på Langholmen ved Stockholm. På denne tida stjal de andre samene reinflokken deres, så de var på bar bakke etter soningen. Men Stor-Nila sa at det de hadde tatt fra han, skulle han ta tilbake fra dem.  De hadde hovedleiren sin ved Boksjøn, sørøst for Tarnaby, men flakket mye rundt om. Stor-Nila holdt det han lovet.  Han stjal den reinen de måtte ha for å overleve.  Han hadde overnaturlige evner, så folk var svært redde for å ta han. Da kunne det gå dem ille. Det var et utall historier om hva han kunne utrette.  Likevel ble det nye fengselsopphold for Stor-Nila, og han og Lill Dokka ble tvunget til et liv i fattigdom.  De gikk på tiggerstien og havnet etter hvert i Norge. En tigger går sjelden samme veien mange ganger, så de måtte søke nye områder og nye folk. Men et rykte har lettere for å gå raskere enn folk kan forflytte seg. Da Stor-Nila og Lill Dokka kom til Korgenområdet, ble de møtt med samme skepsis som i Sverige.