Nils Henrik Buljo i rollen som Klemet

I 2017 er det Nils Henrik Buljo som skal fylle Klemets rom under Klemetspelet i Leirskardalen.  Nils Henrik er fra Kautokeino og har jobbet som freelancer som skuespiller hos det samiske nasjonalteateret siden 1998

 

En ny Klemet

Både 2013 og 2015 var det Simon Marainen som tok oss inn i Klemets verden. I 2017 er det Nils Henrik Buljo som skal fylle Klemets rom under Klemetspelet i Leirskardalen.  Nils Henrik er fra Kautokeino og har jobbet som freelancer som skuespiller hos det samiske nasjonalteateret siden 1998. Der har han bekledd mange store roller, under flere teatersjefer og regissører. Nils Henrik er for tiden engasjert av NRK i en ny TV serie

Klemetspelets ressigør, Ada Einmo Jurgensen har jobbet med Nils Henrik tidligere, i isteateret Jukkasjearvi, der han spilte hovedrollen Hamlet. Hun ser fram til å jobbe med ham igjen.

Litt om Klemet:

Fra Tippen i Leirbotnet er det lett å se ei dyrka flate i dalbunnen under foten av Tverrfjellet. Like ved denne dyrkamarka ligger Klemethelleren. Her bodde Anna og Klemet i mange år av livet sitt. Fortellingene om deres liv, særlig Klemets, lever ennå på folkemunne og er en viktig del av Okstindområdets historie. Mindre interessant er de ikke blitt etter at den restaurerte boplassen deres ble sprengt med dynamitt i 1994.
Klemet levde store deler av livet sitt i fjellet. Han hadde alltid en dragning dit. Der trivdes han, der var han trygg. Han likte dette enkle og ugjennomtrengelige, dette åpne og innholdsrike. Han likte fjellet, -hardt, vilt, vart, og mildt. Dette som både skremmer og lokker.
Ettertida er veldig flink til å lage myter og historier, så sannhetsgehalten i enkelte historier som kommer her, kan nok variere, men uansett,- Anna og Klemet levde et liv som er som et eventyr for oss i dag. Klemethelleren var brua mellom fjellet og bygda.

Klemet var ansett som en utmerket fjellguide, men han er neppe blitt noen legende i bygda på grunn av turene sine. Nei, Klemet omtales fortsatt fordi han viste veier som ingen visste var der. Han løste problemer på utradisjonelle måter og greide det andre ikke greide. Han brøt grenser mellom mennesket og naturen. Han havnet på en måte i et ingenmannsland. Derfor ble mange utrygge på han. Vi mennesker tar så lett avstand fra det ukjente.
Klemet ble født i Norge i 1833. Faren hans, Per Henriksen, drev med rein og beitet Stolpfjellet/Kangsenområdet, fjella øst for Leirskardalen. Som mange av de andre reineierne i området hadde han vinterbeite for reinen sin i Sverige. Riksgrensen var ei kunstig grense for både norske og svenske reineiere, jfr. ”Freden i Brømsebro”