I 2019 møtte vi lokale Lars-Sivert Larssen i rollen som Stor-Nila.

Litt om Stor-Nila:

På svensk side levde det en "nåjd" som het Stor-Nila. Han var gift med Lill Dokka og de levde et myteomspunnet liv i Sverige.

Stor-Nila ble dømt i ei drapssak og fikk flere år i fengsel på Langholmen ved Stockholm. På denne tida stjal de andre samene reinflokken deres, så de var på bar bakke etter soningen. Men Stor-Nila sa at det de hadde tatt fra han, skulle han ta tilbake fra dem. De hadde hovedleiren sin ved Boksjøn, sørøst for Tärnaby, men flakket mye rundt om.

Stor-Nila holdt det han lovet. Han stjal den reinen de måtte ha for å overleve. Han hadde overnaturlige evner, så folk var svært redde for å ta han. Da kunne det gå dem ille. Det var et utall historier om hva han kunne utrette. Likevel ble det nye fengselsopphold for Stor-Nila, og han og Lill Dokka ble tvunget til et liv i fattigdom. De gikk på tiggerstien og havnet etter hvert i Norge. En tigger går sjelden samme veien mange ganger, så de måtte søke nye områder og nye folk. Men et rykte har lettere for å gå raskere enn folk kan forflytte seg. Da Stor-Nila og Lill Dokka kom til Korgenområdet, ble de møtt med samme skepsis som i Sverige.

 

-->