Betaling

Det vil være flere betalingsterminaler, men det er også behov for å ha kontanter. Gratis inngang til Jamtjordmartnan.